Tafels Schryvers

(Belgische) prospectieve sterfte - en kapitalisatietafels 2022

voor ramingen van letselschade,
(vergoeding lichamelijke schade),
omzettingswaarde vruchtgebruik, verkoop op lijfrente
ten behoeve van advocaten, magistraten, verzekeraars, notarissen en vastgoedmakelaars.